Kalaallit Nunaat - Stránky venované grónsku

Knihy

Lucián Očkovský: V krajine vetrov, v krajine tieňov

vydavateľ : autor vlastným nákladom
tlač : Neografia Martin, 1974
ISBN 80-968- 730-1-6
mäkká väzba, 78 strán, čierno biele fotografie 40, farebné fotografie 34

Lucián Očkovský: V krajine ľudí grónsky zápisník

vydavateľ : autor vlastným nákladom
tlač : Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, Poprad, 2010
ISBN978-80-970295-7-9
mäkká väzba, 210 strán, čierno biele fotografie 70, farebné fotografie 40

 

Články

 • Featured inuit dog owner : Lucien Ockovsky, The Fan Hitch, Volume 3,Number 4 August 2001 - pp 4
 • Katan of the Tinetegillarg settlement, The Fan Hitch, Volume 4 Number 2 February 2002 - Pp 13-14
 • Following nanuk s tracks, The Fan Hitch, Volume 5 Number 1 December 2002 pp 14 - 16
 • Dogs in Greenland, The Fan Hitch, Volume 5 Number 2 March 2003 pp 8
 • Building my greenland inuit dog team, The FannHitch, Volume 6 Number March 2004,pp14
 • Zápraha chovateské stanice grónskych psoc Qimusseg, Klubový zpravodaj Klub severských psu, 3/1998, str.82
 • Grónske dobrodružství, Svet psu 1/1999, 4-5
 • Katan z osady Tinitegilag, Svět spu 5/1999, 4-5
 • Socializace grónskych psu v jejich domovině, Pes přítel človeka 10/2001, str. 30 -
 • Psi v Grónsku, Svět psu 2/2001, str. 10 - 11
 • Psi v Grónsku, Klubový spravodaj SKCHPSP 1/2003, str. 98 - 100
 • Sám so sebou v kajaku po grónskych fjordoch, Hydro 6/2004, str. 28 - 29
 • Grónsky pes. Pes a mačka 1/2005, str. 7 - 9
 • Grónsky pes, Kynologická revue 5/2006, str. 32 - 33
 • História grónskych psov na Slovensku od roku 1995 do roku 2006,Klubový spravodaj
 • SKCHPSP 1/2006, str. 49 51
 • Život na spôsob qimusseq, Kynologická revue 11/2008, str. 42 - 43


Rozhlasové relácie

 • 16.2.2003 Slovensko 1 relácia Piramída s r. Príbusovou
 • 14.3. repríza
 • 12.4.2003 Rock FM radio s r. Ľ. Farkašovou
 • 20.08.2008 Slovensko Regina r. Bernadeta Fendíková
 • 2005 Dobré ráno
 • 8.12.2010 Tatranská galéria Poprad, krstenie knihy V krajine ľudí grónsky zápisník
© 2010 - Lucián Očkovský webdesign: Delphi SK, s.r.o., redakčný systém delphiCMS