Kalaallit Nunaat - Stránky venované grónsku

Grónsko krajina s kultúrou

Kalaallit Nunaat

Grónsko krajina s kultúrou a reáliami, ktoré sa dajú pomenovať ako rozdiel a odlišnosť od reálií iných krajín a kultúr. Žijú tu Gróni s tajuplným svetom ich mysle, spôsobom života, mentalitou a súčasnou kultúrou.

Spoznal som časť Grónska na prelome milénia, v ktorom sa u časti obyvateľstva zachovala tradičná lovecká kultúra, časť obyvateľstva sa živí lovom tuleňov, mrožov, sobov, ľadových medveďov, veľryby harpúnujú z kajakov a cestujú na saniach, ktoré ťahá záprah psov. Minulosť sa prelína s prítomnosťou v kultúrnych fenoménoch z tradičnej kultúry z dávnej minulosti pred dvetisíc rokmi a ktoré sa zachovali v procese kultúrnych zmien a v dynamike historického vývoja dodnes.

Návštevník sa môže prechádzať po historických eskimáckych ruinách pred štyritisíc rokov. Neopakovateľná, fascinujúca a čarovná je príroda, členitá horská alpínska krajina, jej skalnaté vrchy a pohoria, ostrovy, polo ostrovy, zálivy, prielivy a úžiny, upúta polárna klíma s nízkymi suchými mrazmi, zimnými orgánmi , letnými dažďami, polárny deň kedy slnko nezapadá, polárna noc s tajuplnou polárnou žiarou, plávajúce belostné ľadovcové kryhy na mori a iskrivé horské ľadovce v údoliach.

© 2010 - Lucián Očkovský webdesign: Delphi SK, s.r.o., redakčný systém delphiCMS