Kalaallit Nunaat - Stránky venované grónsku

Advokát

Lucian Očkovský

Absolvent Právnickej fakulty U PJŠ Košice 1974 - 1978
advokát licencia č. 2476 Slovenská advokátska komora
IČO 32 873 468
so sídlom Popradské nábrežie č. 440/17, SK-058 01 Poprad
jazyky : nemecký, poľský

Zameranie : všeobecné právo vo všetkých právnych odvetviach

Špecializácia : uplatňovanie škody voči orgánom verejnej moci spôsobenej pri uplatňovaní verejnej moci, agenda – vykonanie daňových exekúcii menom orgánov územnej samosprávy v právomoci orgánov územnej samosprávy podľa zákona o miestnych daniach, mimosúdne riešenie sporov,vymáhanie pohľadávok , vymáhanie pohľadávok od poľských dlžníkov, vyhlásenie konkurzu na seba a reštrukturalizácie, prihlášky pohľadávok v reštrukturalizácii, konkurze a v insolvenčnom konaní v Českej republike, právne podania voči sociálnej poisťovni vo veciach invalidných dôchodkov, zakladanie, zmeny, likvidácia obchodných spoločností, konzorcií

kontakt:  lucian.ockovsky@gmail.com, tel. m.: 0905 27840140

© 2010 - Lucián Očkovský webdesign: Delphi SK, s.r.o., redakčný systém delphiCMS