Kalaallit Nunaat - Stránky venované grónsku

Grónsko krajina s kultúrou

Kalaallit Nunaat

Grónsko krajina s kultúrou a reáliami, ktoré sa dajú pomenovať ako rozdiel a odlišnosť od reálií iných krajín a kultúr. Žijú tu Gróni s tajuplným svetom ich mysle, spôsobom života, mentalitou a súčasnou kultúrou.

Spoznal som časť Grónska na prelome milénia, v ktorom sa u časti obyvateľstva zachovala tradičná lovecká kultúra, časť obyvateľstva sa živí lovom tuleňov, mrožov, sobov, ľadových medveďov, veľryby harpúnujú z kajakov a cestujú na saniach, ktoré ťahá záprah psov. Minulosť sa prelína s prítomnosťou v kultúrnych fenoménoch z tradičnej kultúry z dávnej minulosti pred dvetisíc rokmi a ktoré sa zachovali v procese kultúrnych zmien a v dynamike historického vývoja dodnes.

Návštevník sa môže prechádzať po historických eskimáckych ruinách pred štyritisíc rokov. Neopakovateľná, fascinujúca a čarovná je príroda, členitá horská alpínska krajina, jej skalnaté vrchy a pohoria, ostrovy, polo ostrovy, zálivy, prielivy a úžiny, upúta polárna klíma s nízkymi suchými mrazmi, zimnými orgánmi , letnými dažďami, polárny deň kedy slnko nezapadá, polárna noc s tajuplnou polárnou žiarou, plávajúce belostné ľadovcové kryhy na mori a iskrivé horské ľadovce v údoliach.

O mne - Lucián Očkovský JUDr.

advokát, cestovateľ, skialpinista, kynológ a mašer, publicista a spisovateľ, laický antropológ

V mladosti som sa venoval skialpinizmu a podnikol som skialpinistické expedície : na Kaukaze - zlyžovanie Pik Panguriani , Kazbeg 5400 m. m. n., na Pamíre som zlyžoval Pil Četyroch 6400 m. n. m. a na Kamčatke ( 1990 ) som s Jurajom Somorom vykonal slovenské prvozjazdy vulkánov Korjatská 3600 m n. m. a Avačínska 2660 m.n.nm.

Neskôr som sa venoval psím záprahom a ako prvý na Slovensku som doviezol v roku 1995 z Dánska a Česka ťažných záprahových psov plemena grónsky pes, ktoré som choval grónskym, svorkovým, spôsobom v prvej chovateľskej stanici na Slovensku pod názvom Qimusseq a zapriahal do saní a podnikal s nimi celodenného dlhé túry do 60 kilometrov v Slovenskom Raji a v predhorí Kráľovoholských Tatier.

Posledné športovo aktívne aktivity predstavovali expedície vo východnom Grónsku , v oblastiach Ammasalik a Scoresby Sund. V rokoch 1998 až 2010 ako prvý Slovák podnikol štyri expedície so psími záprahmi , osamotenú kajakársku expedíciu a zúčastnil sa s Grónmi lovu veľrých a ľadového medveďa .

O Grónsku, mojich cestách a plemeni grónske psy prednášam v spolkoch, kluboch a občianskych združeniach, na stredných a Univerzite Komštantína Filozofa v Nitre a mal rozhlasové relácie. O týchto aktivitách o Grónsku a grónskych psoch som publikoval v Kanade, v časopise The Fan Hitch, v Česku a na Slovensku v kynologických a vodáckych časopisoch..

Napokon o mojich ciest v Grónsku som vydal dve knihy : V krajine vetrov, v krajine tieňov ( 2004 ) a V krajine ľudí grónsky zápisník ( 2010 ), v ktorých sú zaznamenané moje zážitky zo šiestich expedícií, faktu o Grónsku a antropologické štúdie.

Rád by som vyjadril názor a presvedčenie, že nie som už jeden z posledných pamätníkom Grónska, ktoré je bolo ešte Kalaallit Nunaat a nie Greenland ako európska krajina, turistická destinácia, zdevastovaná komercionalizmom, cestovným ruchom a zmenou celo planetárnej klímy .Dúfam, že ešte niekto po mne bude účastníkom fascinujúceho lovu narvalom z kajaku s harpúnou, ak ešte budú narvaly a beluhy na jeseň tiahnuť na juh, a tiež bude účastníkom cesty so psím záprahom na love ľadového medveďa na jar na morskom ľade, ak tam ešte bude ľad a ľadové medvede.

© 2010 - Lucián Očkovský webdesign: Delphi SK, s.r.o., redakčný systém delphiCMS